Sunday, November 9, 2008

Kaip parašyti savo CV (gyvenimo aprašymą)?

Kaip parašyti savo CV (gyvenimo aprašymą)?
Rašydami CV įtraukite tokius duomenis:

ASMENS DUOMENYS

* Vardas (-ai) ir pavardė
* Gimimo data ir vieta
* Adresas
* Telefonai (namų, darbo, mobilus ar pan.)
* Elektroninis paštas (jei yra)
* Šeimyninė padėtis (vedęs/ištekėjusi, nevedęs/netekėjusi, išsiskyręs/-usi, našlys/-ė)
* Vaikai, jų amžius

Kokį darbą norėtumėte dirbti? (trumpai aprašoma veiklos sritis, darbo pobūdis ir pan.)

IŠSILAVINIMAS

* Surašomos mokyklos ir įgytos specialybės
* Vidurinė mokykla (pavadinimas, baigimo metai) Aukštesnioji/aukštoji mokykla (-os) (pavadinimai, įstojimo ir baigimo metai, įgytos specialybės, įgytas laipsnis)
* Baigti kursai bei apmokymai (užsienio kalbų, kompiuterių ir pan.) Kursų pavadinimas, baigimo data, trukmė, vieta

DARBO PATIRTIS

* Išvardinamos darbovietės. Pageidautina pradėti nuo dabartinės. Paeiliui rašomi šie duomenys:
o įsidarbinimo ir išėjimo iš darbo datos
o darbovietės pavadinimas/veiklos sfera
o pareigos
o pavaldinių skaičius (jei buvo)
o darbo apibūdinimas

SPECIALIEJI SUGEBĖJIMAI

* Mokėjimas dirbti kompiuteriu (pageidautina nurodyti programas)
* Kalbų mokėjimas (pageidautina įvertinti nurodytos kalbos skaitymo, rašymo ir kalbėjimo lygį)
* Vairuotojo pažymėjimas (gavimo data, kategorijos)

KITA INFORMACIJA

* Pomėgiai, interesai, hobi
* Visuomeninė veikla
* Rekomendacijos (nurodyti asmens, kuris galėtų suteikti rekomendaciją, vardą, pavardę, įstaigą ir pareigas, kontaktinio telefono numerį)
* CV sudarymo data
* Sudarytojo parašas

No comments:

Post a Comment