Thursday, October 9, 2008

Naujos K.E.T. nuo balandžio 2008!

Nuo 2008-01-01 atsirado pasikeitimų Kelių eismo taisyklėse:

• Sugriežtinta administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 301, 32, 123, 124, 1241, 1242, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 1302, 131, 134, 187, 224, 225, 2591, 269, 281, 312, 313, 314, 315, 320, 326, 330 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 1243 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2007 12 13 Nr. X-1365, Žin., 2007 12 29, Nr. 138-5641)2008 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 301, 32, 123, 124, 1241, 1242, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 1302, 131, 134, 187, 224, 225, 2591, 269, 281, 312, 313, 314, 315, 320, 326, 330 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 1243 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (išskyrus šio įstatymo 32 straipsnį, kuris įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.)

Sugriežtintos nuobaudos už naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimą (134 str.)
Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas -
užtraukia vairuotojams ir (ar) keleiviams baudą nuo 100 Lt iki 200 Lt.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šį pažeidimą, -
užtraukia baudą nuo 200 Lt iki 300 Lt arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 1 mėnesiui.

Įvestos nuobaudos už kitų eismo dalyvių pasitraukimą iš eismo įvykio vietos
Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles, -
užtraukia baudą nuo 500 Lt iki 800 Lt (130 str. 3 dalis).

Nuobaudos už nustatyto greičio viršijimą (124 str.)
Nustatyto greičio viršijimas:

iki 10 km/h -
užtraukia įspėjimą vairuotojams;

nuo 11 iki 20 km/h -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 40 Lt iki 100 Lt;

nuo 21 iki 30 km/h -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 100 Lt iki 300 Lt;

nuo 31 iki 40 km/h -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 400 Lt iki 600 Lt,
o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, -
baudą nuo 400 Lt iki 600 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 6 mėnesių;

nuo 41 iki 50 km/h -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 Lt iki 800 Lt,
o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, -
baudą nuo 600 Lt iki 800 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 6 mėnesių iki 1 metų;

daugiau kaip 50 km/h -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 1000 Lt iki 1500 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 3 mėnesių arba 7 parų administracinį areštą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 6 mėnesiams,
o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, -
baudą nuo vieno 1000 Lt iki 1500 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 1,5 metų
ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, -
baudą nuo 1500 Lt iki 2500 Lt arba administracinį areštą nuo 20 iki 30 parų.

Neblaivumo (girtumo) riba:
Neblaivumo (girtumo) riba liko 0,4 promilės, išskyrus:

transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas vairuotojams - 0,19 promilės;

vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų - 0,19 promilės.

Nuobaudos už vairavimą neblaiviems (126 str.)
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas neblaivumo (girtumo) laipsnis:

nuo 0,41 iki 1,5 promilės -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 1000 Lt iki 1500 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių mėnesių;

nuo 0,2 iki 0,4 promilės transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 500 Lt iki 1000 Lt;

nuo 0,2 iki 0,4 promilės transporto priemonių vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 800 Lt iki 1000 Lt;

virš 1,5 promilės, taip pat neblaivumo patikrinimo vengimas arba alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo -
užtraukia baudą vairuotojams nuo 2000 Lt iki 3000 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 3 metų arba administracinį areštą nuo 10 iki 30 parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 3 metų.

Už pakartotinį vairavimą neblaiviems, nesvarbu po kiek laiko buvo padarytas antras toks pažeidimas - transporto priemonės konfiskavimas
Nuobaudos už pakartotinį vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems (0,41 ir daugiau promilės), nustatytos Kodekso 1302 straipsnyje:

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki ketverių metų su transporto priemonės konfiskavimu, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

Panaikinta balų sistema
Atsisakyta balų sistemos (1302 str.), kai už tam tikrus pažeidimus (greičio viršijimą, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymą ir važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimą) buvo skiriamas tam tikras balų skaičius. Surinkus per metus 10 ir daugiau balų, buvo atimama teisė vairuoti transporto priemones nuo 9 mėnesių iki 1 metų. Dabar už pažeidimus iškart gali būti taikomas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas tam tikram laikotarpiui.

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas kaip alternatyvi nuobaudos rūšis
Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas tam tikram laikotarpiui kaip kaip alternatyvi priemonė baudai gali būti skiriama šiais atvejais:

už pakartotinį naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimą (200-300 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 1 mėnesiui - 134 str.);

už važiavimą esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės, taip pat sustojimą (stovėjimą) neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje arba esant blogam matomumui be gabaritinių arba stovėjimo šviesų, arba avarinės šviesos signalizacijos ar avarinio sustojimo ženklo (100-200 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių - 1241 str. 1 dalis);

už reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymą, apsisukimą geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimą sankryžose, išskyrus lenkimą pagrindiniame kelyje, lenkimą geležinkelio pervažose ir 100 metrų prieš jas, kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, lenkimą kelyje, turinčiame važiavimui ta kryptimi dvi ir daugiau eismo juostų, arba stovėjimą geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių automagistralėse pažeidimą (100-150 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių - 1241 str. 3 dalis);

už transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimą, nesustojimą, kai to reikalauja taisyklės, ar kitokį kliudymą jų eismui (200-400 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 4 mėnesių - 1241 str. 5 dalis);

už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (100-200 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių - 127 str. 2 dalis);

už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą (500-1000 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 metų - 127 str. 1 dalis);

už nepaklusimą uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimą iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos (3000-4000 Lt bauda arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų - 130 str. 1 dalis).

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas kaip privaloma nuobauda
Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas tam tikram laikotarpiui kaip privaloma nuobauda skiriama šiais atvejais:

vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, viršijus leistiną greitį nuo 30 iki 40 km/h (400-600 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių - 124 str. 4 dalis);

vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, viršijus leistiną greitį nuo 40 iki 50 km/h (600-800 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 6 mėnesių iki 1 metų - 124 str. 5 dalis);

vairuotojams viršijus leistiną greitį daugiau kaip 50 km/h (žr. skyriuje apie administracinį areštą);

vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo viršijus leistiną daugiau kaip 50 km/h (1000-1500 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 1,5 metų - 124 str. 6 dalis);

už važiavimą per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimą, įvažiavimą į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališką užtvaro pakėlimą arba jo apvažiavimą, įvažiavimą į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimą per pervažą, taip pat kelio ženklo "Važiuoti nesustojus draudžiama" reikalavimo nesilaikymą, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą (300-500 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 4 mėnesių - 125 straipsnis);

už pavojingą transporto priemonių vairavimą, tai yra vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį pavojingą situaciją, tai yra privertusį kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti (400-800 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių - 1242 str. 1 dalis);

už chuliganišką vairavimą, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimą dėl chuliganiškų paskatų, keliantį pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui (1000-2000 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 metų - 1242 str. 2 dalis);

už vairavimą neblaiviems, kai nustatomas neblaivumo (girtumo) laipsnis nuo 0,41 iki 1,5 promilės (1000-1500 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 1,5 metų - 126 str. 1 dalis);

už vairavimą neblaiviems, kai nustatomas neblaivumo (girtumo) laipsnis virš 1,5 promilės (žr. skyriuje apie administracinį areštą);

už kitus nusižengimus (žr. skyriuje apie administracinį areštą).

Nauja nuobaudos rūšis - administracinis areštas
LR administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtina nauja nuobaudos rūšis už Kelių eismo taisyklių pažeidimą - administracinis areštas.

Administracinis areštas kaip alternatyvi nuobaudos rūšis
Administracinis areštas kaip alternatyvi priemonė baudai gali būti skiriamas šiais atvejais:

vairuotojams viršijus leistiną greitį daugiau kaip 50 km/h (1000-1500 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių arba 7 parų administracinis areštas ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 6 mėnesiams - 124 str. 6 dalis. Vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones - 1500-2500 Lt bauda arba administracinis areštas nuo 20 iki 30 parų - 124 str. 6 dalis);

už transporto priemonių vairavimą neturint teisės jų vairuoti (1000-1500 Lt bauda arba arba administracinis areštas - 128 str. 1 dalis. Jei vairuotojui atimta teisė vairuoti transporto priemones - 1500-2500 Lt bauda arba administracinis areštas - 128 str. 2 dalis);

už transporto priemonių vairavimą neturint teisės jų vairuoti ir esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (4000-5000 Lt bauda arba administracinis areštas 20-30 parų - 129 str.).

už vairavimą apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimą, taip pat narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (1000-3000 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų arba administracinis areštas 10-30 parų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 3 metų - 126 str. 5 dalis);

už vairavimą neblaiviems, kai nustatomas neblaivumo (girtumo) laipsnis virš 1,5 promilės, taip pat neblaivumo patikrinimo vengimą arba alkoholio vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (2000-3000 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 3 metų arba administracinis areštas 10-30 parų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 3 metų - 126 str. 4 dalis);

už pavojingą transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų ar kitų medžiagų ir neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones (3500-4000 Lt bauda ir transporto priemonės konfiskavimas arba administracinis areštas 20-30 parų ir transporto priemonės konfiskavimas - 1242 str. 3 dalis);

už chuliganišką vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų ar kitų medžiagų (3000-4000 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų arba administracinis areštas 10-20 parų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų - 1242 str. 4 dalis. Jei vairuotojas ne tik neblaivus, bet dar ir neturi teisės vairuoti transporto priemones - 4000-5000 Lt bauda ir transporto priemonės konfiskavimas arba administracinis areštas 20-30 parų ir transporto priemonės konfiskavimas - 1242 str. 4 dalis);

už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą kai tai padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojas (4000-5000 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų arba administracinis areštas nuo 15 iki 30 parų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų - 127 str. 3 dalis. Jei vairuotojas ne tik neblaivus, bet dar ir neturi teisės vairuoti transporto priemones - 5000-5500 Lt bauda su transporto priemonės konfiskavimu arba be jo arba administracinis areštas 10-20 parų ir transporto priemonės konfiskavimas - 127 str. 3 dalis.);

Administracinis areštas kaip privaloma nuobauda
Administracinis areštas kaip privaloma nuobauda skiriama šiuo atveju:

už pakartotinį vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems (0,41 ir daugiau promilės) ar apsvaigusiems nuo narkotikų ar kitų medžiagų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones (administracinis areštas 20-30 parų ir transporto priemonės konfiskavimas - 1302 str.).

Nauja nuobaudos rūšis - transporto priemonės konfiskavimas
LR administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtina dar viena nauja nuobaudos rūšis už Kelių eismo taisyklių pažeidimą - transporto priemonės konfiskavimas.

Transporto priemonės konfiskavimas
Transporto priemonės konfiskavimas kartu su bauda ar administraciniu areštu skiriamas šiais atvejais:

už pavojingą transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų ar kitų medžiagų ir neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones (1242 str. 3 dalis);

už chuliganišką vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų ar kitų medžiagų ir neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones (1242 str. 4 dalis);

už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą kai tai padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojas, neturintis teisės vairuoti transporto priemones (127 str. 3 dalis);

už pakartotinį vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems (0,41 ir daugiau promilės) ar apsvaigusiems nuo narkotikų ar kitų medžiagų (teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 4 metų ir transporto priemonės konfiskavimas - 1302 str.).

http://www.lpept.lt/lt/teisine_informacija/ket_atsakomybe.php

Informacija apie K.E.T. nuostatų papildymą

Šiomis dienomis „Valstybės Žiniose" yra paskelbtas nutarimas, kuriuo
keičiamos K.E.T. nuostatos dėl atvejų, kada eismo įvykiui įforminti nereikalingas policijos iškvietimas. Pagal jas eismo įvykio dalyviai privalo kviesti policiją tik tada, jei:
- žuvo ar buvo sužeistas žmogus,
- įvykio metu susiduria daugiau nei dvi transporto priemonės,
- šalys nesutaria dėl aplinkybių,
- jei asmens, kurio turtui padaryta žala, nėra įvykio vietoje (pvz.
nuverstas stulpas ar tvora).

Kitais atvejais yra surašoma eismo įvykio deklaracija. Jei vairuotojai neturi
deklaracijos blanko, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašytos ir nubraižyta
įvykio schema ant paprasto popieriaus lapo.

Užpildytą eismo įvykio deklaraciją būtina pateikti ne policijai, o
atsakingam draudikui. Draudikas privalės nustatyti kaltininką, apskaičiuoti
ir išmokėti draudimo išmoką.

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. balandžio 10 d.

Žalos registravimo procesas dėl šio nuostatų papildymo nepasikeis. Tais atvejais, kai policija į eismo įvykius nebus kviečiama, policijos pažymas draudikui atstos šios deklaracijos.

No comments:

Post a Comment